Adres do korespondencji:

 

MT-SPORT Marek Tokarczyk

    ul. Garbarska 10/11

    58-100 Świdnica  PL

 

Nazwa Telefon Faks
MT-SPORT 691 469 007