ATESTY TRAS

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

1. Atestacja obejmuje biegi na dystansach standardowych (wg nomenklatury IAAF) - 15 km, 20 km, półmaraton, 25 km, 30 km, maraton, 100 km i sztafetowy bieg uliczny - oraz na innych dystansach typowych (5 km i 10 km) i nietypowych, pod warunkiem, że sa one rozgrywane po drogach (ulicach) utwardzonych (asfalt, beton, kostka). Jedynie start i meta mogą być usytuowane na bieżni, trawie lub innym miękkim podłożu i ewentualnie niektóre odcinki trasy ale w minimalnym zakresie, np. w związku z przejściem z jezdni na chodnik.


2. Atestację przeprowadza atestator, posiadający w tym zakresie stosowne uprawnienia.


3. Koszty atestacji pokrywa organizator biegu (rachunek do umowy o dzieło), tj:
-diety i inne należności za czas podróży (m.in. koszty podróży własnym pojazdem atestatora - do uzgodnienia z atestatorem),
-opłaty za atestację w wysokosci:
450 zł (5 km), 500 zł (10 km), 550 zł (15 km), 600 zł (20 km),
600 zł (półmaraton), 650 zł (25 km), 700 zł (30 km), 900 zł (maraton), 1.400 zł (100 km) i proporcjonalnie niższe lub wyższe od w/w stawek w przypadku innych dystansów - obowiązujące od 1-go stycznia do 31-go grudnia 2018 roku.
W/w opłaty nie obejmuja czynnosci polegajacych na wytyczaniu punktów notowania międzyczasów co 1 km (dodatkowa opłata z tego tytułu - do 200 zł).
Należność jest płatna gotówka w dniu przeprowadzenia atestacji lub przelewem bankowym w terminie dwóch tygodni od daty atestacji.

4. Pisemne zlecenia przeprowadzenia atestacji organizator kieruje - co najmniej dwa miesiące przed dniem rozgrywania biegu na jeden z poniższych adresów:


Tadeusz Dziekoński
Administrator PZLA ds. atestacji tras w biegach ulicznych
15-021 Białystok, ul. Kamienna 5 m 42
tel./fax . 85 7320384
tel. kom: 506775352
e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 
 

Marek Tokarczyk
Atestator  PZLA , Atestator IAAF/AIMS KAT. B
ul. Bolesława Śmiałego 7/11
58-100 Świdnica  PL
tel. kom: 691 469 007
e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


5. W celu sprawnego przeprowadzenia atestacji należy:
-przygotować rower turystyczny o średnicy kół 27 cali (kierownica normalna, sprawny przedni i tylny hamulec, ogumienie oraz światło przednie i tylne),
-zapewnić ochronę policyjna na czas dokonywania atestacji,
-zorganizować trzy osoby do pomocy (w tym kierownik trasy),
-zarezerwować samochód,
-zakupić kolorowa farbę jasna "spray",
-wypożyczyć "markowa" tasmę stalowa miernicza 50 m (w dobrym stanie),
-przygotować w miarę dokładny plan trasy
-przeprowadzić wstępny pomiar trasy (najlepiej z zastosowaniem programu google.earth)

Uwaga: Atestator z reguły powinien dysponować własnym rowerem (jeżeli podróż odbywa własnym autem) i własną taśmą mierniczą.

6. Organizator zobowiązany jest do niezwłocznego informowania Administrartora (i Atestatora) o każdej zmianie trasy biegu. Szczególnym przypadkiem w tym względzie są roboty drogowe. Co najmniej trzy miesiące przed data rozgrywania biegu organizator powinien upewnić się czy na trasie nie były przeprowadzane tego typu roboty. Każdorazowa zmiana trasy biegu i roboty drogowe (związane z przemieszczaniem krawężników) powodują bowiem utratę ważności atestu. Organizator przesyła ponadto Administratorowi zawiadomienia o przypadkach odwoływania biegu bądź całkowitej rezygnacji z jego rozgrywania.

7. Atest wydaje Międzynarodowy lub Krajowy Administrator, co uzależnione jest od rangi biegu. Atest zawiera m. in. dane geodezyjne (wysokość nad poziomem morza na starcie i mecie oraz odległość w linii prostej między startem i meta). 
Załącznikiem do atestu jest szczegółowy plan trasy. W przypadku gdy trasa nie spełnia nw. kryteriów (pkt 12) atest wydaje się z dopiskiem "niestandardowy".

8. Atest trasy zachowuje ważność przez okres 5 lat. Jeśli przed upływem tego okresu nie zostanie przeprowadzona atestacja sprawdzająca, dany bieg będzie wykreślony z rejestru
aktualnych tras atestowanych. Obowiązek przeprowadzenia atestacji sprawdzającej wynika również z zapisu zawartego w poz. 12.

9. Organizator biegu zobowiązany jest do przesyłania Administratorowi komunikatów z wynikami biegu (w terminie jednego miesiąca) wraz z oświadczeniem sędziego głównego (w treści komunikatu), że bieg był rozegrany zgodnie z atestem (lub nie). Administrator może wyznaczać niezależnych obserwatorów, których zadaniem jest ustalanie czy biegi rozgrywane są zgodnie z atestem (lub nie) i wydawanie w tym względzie stosownych oświadczeń.

10. Atestator ma prawo odstąpić od przeprowadzenia atestacji, jeżeli ruch uliczny jest zbyt intensywny a ochrona policyjna na ten czas nie była zapewniona. Przerwanie procedury atestacji może też zaistnieć w przypadku ekstremalnie trudnych warunków atmosferycznych (śnieg, mróz, ulewa) bądź w przypadku innych obiektywnych okoliczności (np. uszkodzenie sprzętu).
Atestatorowi przysługuje jednak wówczas zwrot diet i innych należności za czas podróży a atestacja powinna być przeprowadzona w innym terminie.

11. W przypadku tras standardowych i typowych zaleca się wytyczanie tras z zachowaniem następujących warunków:
- różnica wysokości nad poziomem morza na starcie i mecie nie powinna przekraczać 1 m/km (dotyczy to tras o korzystnym profilu, tj. jeśli start znajduje się na wyższej wysokości niż meta),
- odległość w linii prostej między startem i metą nie powinna przekraczać 50% długości trasy. Od 1.01.2004 r. rejestruje się bowiem rekordy ale dotyczy to tylko tych tras, które spełniają ww. kryteria.

12. W przypadku jeżlei na trasie atestowanej uzyskany zostanie wynik na wysokim poziomie (np. rekord Polski), przewiduje się przeprowadzenie atestacji kontrolnej (na koszt organizatora) - w jak najszybszym terminie.

13. Jeżeli organizator nie będzie przestrzegał obowiązków wynikających z niniejszego regulaminu, dany bieg może być czasowo lub na stałe wykreślony z rejestru tras atestowanych, tj. nawet przed upływem 5-letniego okresu ważności atestu.

14. Atestacje przeprowadzane są z reguły w okresie marzec - listopad (w okresie grudzień - luty też ale w korzystnych warunkach pogodowych) - przeważnie w dni wolne od pracy (soboty i niedziele).

15. Atestacja zajmuje zwykle co najmniej 4-5 godzin a nawet więcej, w zależności m.in. od:
-natężenia ruchu ulicznego i stopnia przygotowania
-organizatora
-długości trasy.
Procedura atestacji jest nastepujaca:
-lustracja trasy (samochodem),
-odmierzenie odcinka 400-500 m (taśma) na asfaltowym, prostym i płaskim odcinku drogi lub ulicy,
-właściwy pomiar (rowerem z eskorta policyjna)

16. Ze względu na możliwe liczne zlecenia, nie gwarantuje się przeprowadzenia atestacji w terminie oczekiwanym przez organizatora.

 

Czytany 2143 razy